Horčičné zrnko nová kresťanská webová stránka Vytlačiť
Sobota, 19 November 2011 16:57

www.horcicnezrnko.sk


NOVÁ KRESŤANSKÁ WEBOVÁ STRÁNKA

ponúka:

 

  •  poznanie a duchovné obohatenie z ciest za poznávaním Božieho Slova (so sprievodcom o. Jánom Majerníkom)

              Izrael a Sinaj
              severná Mezopotámia (po stopách Noema, Abraháma a sv. Pavla)
              Santiago de Compostela a Lurdy

 

 

horcicne zrnko

 

  • kázne slúžiace pre duchovnú formáciu (zvukové nahrávky)
  •  začínajúci cyklus poznávania Božieho Slova – Starého i Nového Zákona
  •  krátke príbehy slúžiace pre povzbudenie i zamyslenie
  • Na aktuálnu tému, Výroky (nielen) svätých a iné rubriky