Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia chodníka v obci Kazimír medzi ul. Športová a Biela“ Vytlačiť
Utorok, 21 Január 2020 00:00

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác a následné úkony spojené so zadávaním a zadaním zákazky...stiahnuť (*.pdf, 240kB)

Prílohy: výkaz výmer (*.xlsx, 56kB)