DODATOK č. 1 k Návrhu VZN obce Kazimír č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kazimír Vytlačiť
Nedeľa, 17 November 2019 09:30
VZN ohľadom nakladania s odpadovými pneumatikami.....stiahnuť (*.pdf, 480kB)