Návrh k VZN obce Kazimír č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vytlačiť
Nedeľa, 17 November 2019 09:39
Obec Kazimír týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...stiahnuť (*.pdf, 496kB)